Stockholms innerskärgård

I Stockholms innerskärgård finner vi en fin privat anläggning som SF Pontona levererat. Anläggningen befinner sig i ett utsatt läge med både exponering för nordliga havsvindar samt svall från farleden strax utanför. Då kunden endast hade tillstånd för en 12x3m lång brygga så fick vi gå med tung kätting för att dämpa inkommande sjö. Kunden valde en helbetongponton av modell SF1030-12 med kättingbrunnar. Hela anläggningen, inkl. landgången, trädäckades direkt från fabrik från SF Pontonas fabrik i Wallhamn, Tjörn. Vi valde att gå med 4 st 2-tons betongankare av plogmodell, 25mm kätting i långa längder samt ett landkoppel mot land med kraftiga stålfjädrar. Snygga rostfria 3-tons pollare fullbordar hela anläggningen. Trots tung, kraftig förankring och stabil betongbrygga ger hela anläggningen ett lätt och fint intryck.

PROJEKTINFO:
  • Helbetongponton av modell SF1030-12 med kättingbrunnar

Dela på sociala medier!

ANDRA PROJEKT