Industrihamnar

FÖR PROFESSIONELLT BRUK

Hamnar som ska fungera för större fartyg året runt. Som t ex fiskebåtar, tankfartyg; kryssningsfartyg och bogser- lotsbåtar. Här krävs det pontoner med större krav på stabilitet. Dels för att kunna ta emot större fartyg men även för att tillgodose kraven på att kunna köra med fordon till och från fartygen. Även teknologin skiljer sig. Här ska fartygen kunna tanka både el och bränsle samt lasta och lossa.

Våra flytande industrihamnar kan även fungera som komplement till fasta industrihamnar.

EXEMPEL PÅ INDUSTRIHAMNAR