VÅGBRYTARE

DIN ANLÄGGNINGS YTTRE SKYDD

En vågbrytare är ett skydd för en hamn. Den kan utsättas för enorma krafter när en storm eller orkan slår mot en hamn. SF Pontonas flytande vågbrytare har testats i åratal världen över i full skala av stormar, orkaner och tyfoner. Sedan den första flytande vågbrytaren installerades för nästan 40 år sedan, har SF Pontona installerat flytande vågbrytare på en mängd olika platser som ofta är utsatta för ogynnsamma förhållanden, i alla klimatzoner och extrema lägen. Vårt utbud av flytande vågbrytare har testats hårt och från dessa tillfällen studerar vi, lär oss och förbättrar vår teknik. Varje vågbrytare är unik och därför specialbyggs varje ponton först efter att beställaren godkänt ritningen, kallad ”shopdrawing”, vilket innebär att våra kunder får sina pontoner byggda enligt exakt deras specifikationer.

SFBW300
SFBW400
SFBW500
SFBW600
SFBW800
SFBW1000

VARFÖR VÅGBRYTARE ?

Det är med stolthet vi presenterar vårt nuvarande vågbrytarsortiment. Det är summan av all erfarenhet vi samlat på oss från vår första vågbrytarinstallation. Vårt förtroende för våra vågbrytare kommer från att vi vet att vårt sortiment har och testas varje dag, året runt, världen över, och från dessa tillfällen studerar vi, lär oss och förbättrar kontinuerligt vår teknik.

SF Pontonas flytande vågbrytare har testats till dom yttersta gränserna av stormar, orkaner och tyfoner i alla delar av världen. Sedan den första flytande vågbrytaren installerades för nästan 40 år sedan har SF Pontona installerat flytande vågbrytare på en mängd olika platser, utsatta för tuffa förhållanden, på djupa och grunda vatten och i alla tänkbara klimatzoner.

SF Pontona levererar ett komplett sortiment av flytande vågbrytare med bredder från 3 meter till 10 meter. Vårt designteam hjälper dig att utforma exakt den korrekta konfigurationen för just din plats samt, inte minst, ta fram en stark, pålitlig och kostnadseffektiv förankring för din vågbrytare.

SF Pontonas vågbrytare är designade för lägsta möjliga underhållskostnad, med lättillgängliga inspektionspunkter, lätt utbytbara kopplingswire och underhållsfria rostfria hylsor och bultar.

DE TRE VIKTIGA PUNKTERNA

Alla betongpontoner dämpar inkommande vågor, men det är mycket viktigt att skilja på en flytande vågbrytare och en betongponton. Flytande vågbrytare och betongpontoner skiljer sig åt på tre viktiga punker: armeringens styrka, hållfastheten hos kopplingarna och förankringen. En normal betong ponton kommer främst att hantera krafter från direkta laster och vindkrafter. En vågbrytare är utformad för att hålla tillbaka rörelsen hos de flytande vågbrytarelementen den är ansluten till.

När den gör detta dämpas vågen effektivt och energin från vågen omvandlas till vågbrytarens rörelseenergi. När vågenergin överstiger det maximala av vad vågbrytaren kan ta upp måste vågbrytaren utformas så att den tillåter överskottsenergi att passera utan att vågbrytaren skadas. Detta eftersom designen av överlevnadsläget är av största vikt när man bygger flytande vågbrytare. Det är ingen slump att SF Pontas flytande vågbrytare åtnjuter ett erkänt världsomspännande gott ryckte. Detta är viktigt, eftersom utformning av överlevnadsläget är av största vikt när man bygger flytande vågbrytare.

Hela vårt koncept med flytande vågbrytare är byggt på tre viktiga puntker:

Vi har mycket kraftig förstärkning runt förankringsbyglarna på pontonerna. SF Pontonas förankrigngsbyglar är konstruerade och förstärkta på ett sådant sätt att hela vågbrytaren kan lyftas med en enda ring.

Vårt kopplingssystem bestående av kopplingsbrunnar med tunga stålplåtar, rostfria ursparningar, kopplingswires inbäddade i marinskyddsfett och tunga gummicylindrar. Kopplingssystemet är också så mångsidigt att vi kan använda oss av centrumkopplingar, allt för att eliminera vridningsbelastningar som kan uppstå på längre installationer eller sektioner som används för att bygga specifika vinkelkonfigurationer.

Vår förankringsteknik bygger på ett förankringssystem med tunga kättingar och betongankare. Kättingen är kopplad till kättingbyglar med schackel och en “bridlering” som visas nedan. Det framgår tydligt av diagrammet nedan att när krafterna på kättingen ökar då kopplingen dras nedåt under belastning, gör den totala kraften vid “bridleringen” att pontonerna dras ihop, medan de fortfarande hålls säkert isär av gummicylindrarna. Ju mer vinden blåser, desto mer dras pontonerna ihop. Ännu ett punkt som visar att SF Pontona ligger i framkant när det gäller tunga vågbrytare.

SFBW300

SF300 är en 3 meter bred vågbrytare i helbetong. Enligt vår erfarenhet är 3 meter i bredd ett minimum för att på ett bra sätt använda sig av turbulenskammaren “vingar” under pontonen. SF300-serien har utvecklats under 35 år och är nu en mycket väl beprövad produkt som fungerar på utsatta platser.

PRODUKTBLAD

SFBW400

SF400-serien är en mycket väl testad vågbrytare. Det används idag på all världens hav. SF400-serien har varit under kontinuerlig utveckling under de senaste 30 åren och har överlevt alla de senaste stormar och orkaner som den har utsatts för. Detta beror på vårt mycket unika system som har designats för att absorbera och fördela påfrestning när belastningen ökar enormt under svåra stormar.

SF400-serien har, precis som alla våra vågbrytare, dubbel armering förstärkt med marknadens tjockaste ytskikt av betong, vilket garanterar en stark ponton med mycket lång livslängd. Mängden armerad betong i en vågbrytare är lätt att jämföra med andra, genom att helt enkelt kontrollera vikten.

SFBW500

SF500-serien är en 5 meter bred superstark vågbrytare som ofta finns som yttre skydd för olika hamnanläggningar. SF500-serien utvecklades ursprungligen för USA:s östkust där våra installationer regelbundet utsätts för de brutala orkaner som plågar kusten under höstsäsongen. Att vår SF500-serie överlever detta beror på vårt unika kopplingssystem som absorberar och fördelar krafterna när lasterna ökar under kraftiga stormar.

Enkelt uttryckt kan man säga att när en SF500 vågbrytare är under press är det gummicylindrarna i kopplingarna som hanterar spänningen, och inte vajrarna. Betongen runt kopplingarna utsätts främst för tryckkrafter, och inte spänningar. Detta gör vår vågbrytare unik och vår SF500-serie är den främsta flytande vågbrytaren som tillverkas idag.

Vi kan nu tillverka dem i vilken vinkel som helst och vi kan utrusta pontonerna med i stort sett vilka komponenter som helst eftersom vi i princip använder samma standardiserade tekniska lösningar som alla är noggrant testade.

SFBW600

Geometrin på denna ponton, i kombination med vår patenterade kopplingar och ett avancerat förankringssystem, gör vår flytande vågbrytare till en utmärkt vågdämpare. Våra vågbrytare har utvecklats gradvis under åren. Från mindre storlekar i början och som nu når en bredd på 6 meter, är det en av de största modellerna av flytande vågbrytare på marknaden. Vågbrytarna från SF Pontona är helbetongpontoner med alla dess fördelar med hög stabilitet och flytkraft.

Pontonens betong- och cellplastkonstruktion ger en mycket flytkraft vilket gör den praktiskt taget osänkbar. Som ett resultat av användningen av högkvalitativa material, i kombination med en noggrann tillverkningsprocess, har pontonen en lång livslängd. Varje vågbrytare är förberedd för olika el- och vatteninstallationer. Normalt förankras vågbrytarna med hjälp av kätting, schackel och betongankare men det går bra att använda pilesguides till exempel. Denna vågbrytare kan verkligen användas på många platser där potentialen hos en mycket stabil och stark vågbrytare kommer till sin rätt.

SFBW800

Geometrin på denna ponton, i kombination med vår patenterade kopplingar och ett avancerat förankringssystem, gör vår flytande vågbrytare till en utmärkt vågdämpare. Våra vågbrytare har utvecklats gradvis under åren. Från mindre storlekar i början och som nu med SFBW800 når en bredd på 8 meter, är det en av de största modellerna av flytande vågbrytare på marknaden. Vågbrytarna från SF Pontona är helbetongpontoner med alla dess fördelar med hög stabilitet och flytkraft.

Pontonens betong- och cellplastkonstruktion ger en mycket flytkraft vilket gör den praktiskt taget osänkbar. Som ett resultat av användningen av högkvalitativa material, i kombination med en noggrann tillverkningsprocess, har pontonen en lång livslängd. Varje vågbrytare är förberedd för olika el- och vatteninstallationer. Normalt förankras vågbrytarna med hjälp av kätting, schackel och betongankare men det går bra att använda pilesguides till exempel. Denna vågbrytare kan verkligen användas på många platser där potentialen hos en mycket stabil och stark vågbrytare kommer till sin rätt.

SFBW1000

Geometrin på denna ponton, i kombination med vår patenterade koppling och ett avancerat förankringssystem, gör vår flytande vågbrytare till en utmärkt vågdämpare. Våra vågbrytare har utvecklats gradvis under åren. Från mindre storlekar i början och som nu når en bredd på 10 meter, denna vågbrytare är den största flytande vågbrytaren på marknaden.

Vågbrytarna från SF Pontona är helbetongpontoner med alla dess fördelar med hög stabilitet och flytkraft. Pontonens betong- och cellplastkonstruktion ger en mycket flytkraft vilket gör den praktiskt taget osänkbar. Som ett resultat av användningen av högkvalitativa material, i kombination med en noggrann tillverkningsprocess, har pontonen en lång livslängd. Varje vågbrytare är förberedd för olika el- och vatteninstallationer. Normalt förankras vågbrytarna med hjälp av kätting, schackel och betongankare men det går bra att använda exempelvis pilesguides. Denna vågbrytare kan verkligen användas på många platser där potentialen hos en mycket stabil och stark vågbrytare kommer till sin rätt.