Trygg hamn

Flytbrygga, vågbrytare eller specialponton av betong? – Vi hjälper dig!

Låt oss på SF Pontona hjälpa dig. Berätta vad du vill ha så skräddarsyr vi en lösning för dig. En lösning som håller för alla väder, som har låga underhållskostnader och en beundransvärd finish. Vi projekterar, transporterar och installerar. Allt till ett fast pris och levererat på utsatt tid.

Konstruktion – Vi utgår alltid från platsen

Har du ett stort projekt på gång och är osäker på utformningen? Kontakta oss på SF Pontona så bistår vi dig med beräkningar, layout och andra viktiga bedömningsgrunder. Vår erfarenhet och vårt engagerade designteam står till ditt förfogande. Att köpa en flytbrygga är en komplex process som kräver en massa olika beslut och avvägningar. SF Pontona har under årens lopp genomfört massor av projekt från stort till smått över hela landet. Vi hjälper dig att designa, rita, beräkna och genomföra ditt projekt.

Oftast börjar processen med ett besök på platsen följt av en analys av geografiskt läge, vind och vattenvariationer. Utifrån detta och dina önskemål om bryggans funktion utarbetar vi en pontonlösning och en förankring. Sedan kommer alla de små frågorna om bryggans utrustning, knapar, elstolpar och förtöjnings-bommar. När bryggorna är designade ritar vi upp ”shop drawings” på dina pontoner som du får signera. Därefter bygger vi pontonerna enligt de överenskomna specifikationerna. Slutligen räknar vi fram ett totalpris inklusive transport och installation och ger dig en leveranstid.

Produktion – Full kontroll i vår egen fabrik

På Tjörn, mitt på den svenska västkusten ligger vår fabrik, SF Marina Wallhamn. Inom industrihamnens område har vi möjlighet att dels bogsera pontoner eller skicka dem direkt med båt. SF Marina Wallhamn tillverkar företrädesvis pontoner för Norra Europa, men även vissa specialbeställningar från andra delar av världen. Genom åren har vi lyckats hitta en bra balans mellan det konventionellt hantverksmässiga och en rationell industriproduktion.

Vår fabrik har en unik erfarenhet av att gjuta flytande betongkonstruktioner. Standardprodukter tillverkas rationellt och kostnadseffektivt för att ofta ställas på lager så vi kan leverera snabbt under högsäsong. Naturligtvis tillverkar vi även mängder av specifika kundanpassade pontoner. Varje ponton gjuts enligt en specifik ”shop drawing” där alla ingående komponenter blivit specificerade i samarbete med kunden. Som kund har du sista ordet i hur du vill att din ponton skall se ut.

All produktion och alla kvalitetsparametrar dokumenteras i vårt kvalitetssäkringssystem. Det gör även de ingående komponenterna. Betong, cellplast och armering levereras endast av etablerade, kvalitetssäkrade leverantörer. Våra pontoner är unika i sitt slag och endast genom ett nära samarbete med våra leverantörer kan vi kontinuerligt förbättra våra produkter/vår produktion.
Närheten till kaj gör att fabriken kan sjösätta varje ponton innan leverans. Detta är viktigt när man tillverkar kundanpassade pontoner som ofta kan behöva rejäla förstärkningar på olika ställen. Att pontonen är korrekt balanserad är viktigt för en effektiv installation på plats, men också för installationens livslängd.

Installation och service

Ingen flytande hamn, oavsett storlek är bättre än vad installation av hamnen tillåter den att bli. SF Pontona har både egen och extern personal som installerar våra hamnar. Vid varje installation dokumenteras viktiga parametrar såsom vinklarna på förankringarna, kättinglängder och inspänningskrafter. Alla brygganläggningar måste underhållas för att säkerställa en god och säker funktion under en lång livslängd. Vårt bryggsystem är byggt för kostnadseffektivt underhåll med liten åtgång av mantimmar. Du kan alltid vända dig med förtroende till SF Pontona för att få underhålls- och servicearbete utfört på din anläggning. Vi garanterar att arbetet blir professionellt utfört och att alla komponenter som byts ut ersätts med kvalitetsdelar.

Alla brygganläggningar måste underhållas för att säkerställa en god och säker funktion under en lång livslängd. Vårt bryggsystem är byggt för kostnadseffektivt underhåll med liten åtgång av mantimmar. Du kan alltid vända dig med förtroende till SF Pontona för att få underhålls- och servicearbete utfört på din anläggning. Vi garanterar att arbetet blir professionellt utfört och att alla komponenter som byts ut ersätts med kvalitetsdelar. Har du en brygga som kräver reservdelar? Passa på att gå in på vår e-handelssida som erbjuder allt till din brygga: Bryggdelar.se>>

Flytbrygga

Kvalité

SF Pontona jobbar kontinuerligt med kvalitetsutveckling. Detta är ett arbete som ständigt förbättras. Inte bara produkterna vi tillverkar kvalitetssäkras utan även ingående komponenter dokumenteras omsorgsfullt för att säkerställa spårbarhet bakåt. Kvalitet för oss är även att du får tag i reservdelar till din brygga om 5, 10 eller 20 år. Den viktigaste kvalitetsstämpeln för oss är hur du upplever oss som partner i processen från ide till färdig anläggning och hur du upplever den färdiga anläggningen. Vi är stolta över våra nöjda kunder.