TILLBEHÖR

KONSTRUERA EN MARINA

SF Pontona har med sin stora erfarenhet och innovativa läggning en lång meritlista av att bygga allt större flytande betongkonstruktioner. Vår huvudfabrik i Wallhamn på Tjörn, här har vi tillgång till en djupvattenkaj, platsen är perfekt för att leverera specialbyggda flytande konstruktioner. Vi levererar pontoner med lastbil, fartyg eller på pråmar för vidare transport.

När du tänker på flytande konstruktioner är den enda begränsningen din fantasi. Världen är full av olika exempel på konstruktioner som byggdes för länge sedan men den gemensamma nämnaren för alla är betongkonstruktionen. Det är den enda tekniken för en beprövad och långvarig flytande lösning. Speciallösningar finns i många olika format – en flytande bastu, flytande båtbod, flytande helikopterplatta, flytande scen, terrasser, överfartsbroar är bara några olika exempel. Varje konstruktion bygger på en flytande plattform, dessa finns i många olika storlekar och former.

SF Pontona kan bygga olika lösningar med olika mått med ett givet fribord, direkt från ritbordet. Flytande hus, flytande hotell, flytande restauranger, dykplattformar, bryggor för kryssningsfartyg, evenemangsplattformar, bensinstationer, färjelägen, fiskodlingar… allt detta har vi redan gjort.

TRÄDÄCKNING
LANDGÅNGAR
BOMMAR
TILLBEHÖR
UTRUSTNING
SÄKERHETSUTRUSTNING

Trädäckning

Vi erbjuder en mängd olika däckalternativ till våra pontoner. Trä är det mest traditionella av alla däckmaterial, SF Pontona använder ett behandlat virke anpassat för marina applikationer. Under de senaste åren har ett antal tillverkare gjort kompositdäck, något vi redan provat och levererat på våra pontoner. Kompositmaterialet tillverkas till stor del av återvunna plastprodukter som formas till paneler av liknande storlek och tjocklek som trä.

Landgångar

Landgången är förbindelsen mellan land och eventuell flytande struktur och tar upp skillnaden mellan hög- och lågvatten. Eftersom det är en styv konstruktion måste fästpunkterna hantera de rörelser som finns i en flytande konstruktion å ena sidan och en fast landfundament på den andra sidan, här måste man ibland också ta hänsyn till eventuella tidvattenskillnader. SF Pontona levererar landgångar i galvaniserat stål och i aluminium. Längderna sträcker sig från 4 meter upp till 30 meter. Bredden varierar från 1,2 meter till 10 meter. Landgången ska vara stabil att gå på, standardbredderna är 1,2 resp. 1,5 meter. En 4-meters landgång kan fungera utan räcke men 6 och 8-meters landgångar bör ha en eller två räcken.

Bommar

Att förtöja en båt mellan bommar är utan tvekan det bekvämaste och säkraste förtöjningssättet som finns. Det möjliggör en enkel förtöjning med en minimal besättning. I SF Pontonas utbud av bommar ingår bommar i galvaniserat stål, aluminium och betong, i längder från 4,5 upp till 20 meter. För större fartyg/yachter rekommenderar SF Pontona användning av gångbara bommar. Våra betongbommar är den ultimata lösningen.

Tillbehör

Det moderna sjölivet kräver en stor mängd tillbehör för att flyta på och fungera väl i hamnarna. Genom att designa pontonerna från första början med detta i åtanke möjliggörs effektiva lösningar på dessa utmaningar. En korrekt lösning för distribution av allmänna tjänster som el och vatten bör vara säker, lätt att underhålla och även förbättra den marina miljöns utseende.

Utrustning

I de slutliga designfasen är det viktigt att utrusta pontonerna med allt ingjutet material. Att till exempel lägga till en 5-tons pollare kräver att fästena, alltid gjorda med beslag av rostfritt stål, är tillräckligt förstärkta för att klara hela belastningen. Att redan från början montera hylsor för att fästa ex. lyktstolpar eller annan utrustning är en mycket bättre lösning än att borra efteråt. Genom att välja SF Pontona som din leverantör kan du dra nytta av årtionden av erfarenhet av hur du designar just ditt projekt och vara säker på att allt är genomtänkt för att fungera på bästa möjliga sätt i många år.

Säkerhetsutrustning

På en flytbrygga finns det alltid en risk att någon ramlar i vattnet. Om detta händer minskas risken avsevärt om säkerhetsutrustning så som stegar, brandsläckare, hakar och bojar mm är placerade på rätt ställen. SF Pontona kan hjälpa dig att hitta rätt utrustning och designa ditt projekt med säkerhetsaspekten i åtanke.

Bryggdelar logotyp

Saknar du något till din brygga?
Du känner väl till bryggdelar.se? Där hittar du alla produkter till din brygga