FLYTANDE BYGGNADER

FLYTANDE PLATTFORMAR FÖR HUS

I skyddade lägen kan det vara attraktivt att bygga hus på vattnet. Att ersätta konventionell armering med basalt kan vara ett mycket attraktivt alternativ för att få riktigt lång livslängd på den flytande grunden. SF Pontona har beprövad teknik för att både kunna bygga skräddarsydda enheter för vart hus eller för att koppla ihop flera enheter till riktigt stora plattformar för flera hus eller hotell. Olika hustyper och olika byggnadssätt kräver olika typer av flytande plattformar för att klara fribord och stabilitet. Tala med oss för att få en korrekt bedömning av vilken typ av ponton du behöver för just ditt projekt.

Exempel