Förankring

Att dämpa vågenergi utan att skada konstruktionen är en riktig utmaningen. Baserat på väl beprövad teknik redan vid konstruktionen av pontoner och kopplingar måste alla installationer anpassas för att passa strömmar, tidvatten, vågexponering och en rad andra platsspecifika förhållanden. Det som skiljer SF Pontona åt mot andra tillverkare är att utöver dessa förhållanden är varje projekt vi bygger designat med ett överlevnadsläge i tanke. SF Pontona är fortfarande kvar, efter stormen.
.

PÅLNING
FÖRANKRING
CONNECTOR SYSTEMS
PÅLNING

När nivåvariationerna är stora kan man vilja förankra de flytande pontonerna med pålar som slås ner i havsbotten. Detta gör att pontonerna kan stiga och sjunka med vattennivån. Flytande vågbrytarna eller pontoner är i dessa fall förankrade på plats med antingen externa eller interna pile guides. Att utforma lämpliga pile guides för varje projekt är naturligtvis av yttersta vikt.

FÖRANKRING

SF Pontona erbjuder nu ny teknik som har utvecklats för ankring i svåra förhållanden såsom avlägsna platser eller på djupt vatten (upp till 50 meter). Vid förankring av flytande pontoner och vågbrytare är tekniken för att säkerställa att en förankrad vågbrytare eller betongponton förblir på önskad plats, oberoende av vilka krafter som verkar på den. Detta uppnås genom att säkerställa att krafter som verkar på pontonen fördelas på ett sådant sätt att pontonen förblir oskadad även under de mest påfrestande förhållanden. Förankring kan också utföras genom att pålar slås ner i havsbotten. De flytande vågbrytarna eller pontonerna är i dessa fall säkrade på plats med antingen externa eller interna pile guides.

Förankring kan även utföras med hjälp av skruvförankringar som skruvas fast i havsbotten vilket ger exceptionellt starka fästpunkter där kedja, rep eller Seaflex-kablar kan fästas. I samtliga fall måste förankringen utformas för de krafter som förutses. Att utforma en korrekt förankringslösning för varje plats är av yttersta vikt. SF Pontona använder alla tillgängliga beräkningsmetoder som underlag men kommer alltid, utan undantag, anpassa all förvärvad erfarenhet från tusentals slutförda projekt innan de bestämmer sig för rätt förankringslösning.

CONNECTOR SYSTEM

SF Pontonas-wirekopplingar är toppmoderna betongpontonkopplingar speciellt designade för att koppla samman världens starkaste betongpontoner. Våra wirekopplingar levererar på tusentals platser runt om i världen varje dag.

Att koppla samman två eller flera betongpontoner är en komplex uppgift, komplexiteten växer nästan exponentiellt med ökande belastning. Tyngre pontoner, större vågor, större båtar och högre vindhastighet ökar belastningen på förbindelserna mellan pontonerna. SF Pontonas kopplingssortimentet är en mycket viktig del av SF Pontona-systemet eftersom de tillåter att långa pirer kan konstrueras i separata enheter som sedan kopplas samman utan att kompromissa med pirens strukturella styrka.

Varje wirekoppling är utformad för att vara tillräckligt stark för att dämpa betongpontonerna eller de flytande vågbrytare i sidled samtidigt som de ger strukturell avlastning till samma kroppar genom att tillåta horisontell rörelse och därigenom fungera som gigantiska gångjärn.

Med en lång pir och långa vågor kräver den starka begränsningen av horisontell rörelse vid användning av normala kopplingar avlastning av vridkraften. I SF Pontona kopplingssortimentet är lösningen på denna utmaning att introducera centrumkoppling. Detta används normalt vid var tredje enhet i en längre pirstruktur.

Under årens lopp har många olika designparametrar införlivats i vår nuvarande design av kopplingar; enkel montering, enkelt byte, underhållsschema, reservdelsminimering för att nämna några. Mellan de rostfria ursparningarna på två angränsande pontoner/vågbrytare är en horisontell gummicylinder placerad. Gummit absorberar stötar och håller isär pontonerna vid tung belastning.

Från en CrossBox, vidare genom gummicylindern och in i CrossBoxen på nästa ponton leds wiren och fästs med två muttrar, en i varje ände. Idag har varje wire som används i vårt kopplingssortiment korrosionsskyddande fett inkapslat inuti ett krympt gummihölje. Detta förlänger livslängden avsevärt jämfört med oskyddade wires. Efter förväntad livslängd kan varje wire bytas ut en i taget utan att pontonerna måste kopplas isär.

SF Pontonas kopplingssortiment hanterar alla typer av olika konfigurationer, såsom L- och T-konfigurationer. Med tillägg av fler wire kan vi hantera större pontoner och högre belastningar, fortfarande väl inom våra gedigna beräkningsmodeller. Genom att arbeta med denna teknik kan vi idag tillverka vilken vinkel som helst och koppla samman pontonerna starkt och snyggt designat.