Ny småbåtshamn i Lindesberg

Bottenån som mynnar ut i Lindesberg är oftast väldigt stilla. Men när snön smälter på våren kan det uppstå riktigt starka flöden och höga vattennivåer. Detta var tunga faktorer som spelade in när Lindesbergs Bostäder skulle anlägga en ny småbåtshamn i Bottenån. En konventionell förankring med kätting och betongankare var inte aktuellt då det är för trångt i området för att kunna få ut långa kättinglängder. Valet föll då på att använda nedslagna pålar, så kallade pileguides.
Pileguides håller pontonerna exakt på plats och tillåter även stor variation mellan hög och lågvatten utan att pontonerna flyttas ur sitt läge. Pileguide förankring är ovanligt i Sverige men något som är mycket vanligt utomlands.

Skanska fick uppdraget att handla upp en entreprenad för tillverkningen av småbåtshamnen. Valet föll på SF Pontona. Vi levererade under sommaren 2015 pontoner från vår 1000-serie, modell SF1024 samt Y-bommar från WM-bommen. Ett av kraven var att det skulle finnas rekreationssoffor i hamnen, detta löstes genom att parallellkoppla pontoner med färdigbyggda soffor i trä på.
Hamnen installerades 2015 och har fungerat helt felfritt sedan dess.

PROJEKTINFO:
  • Pontoner från vår 1000-serie, modell SF1024 samt Y-bommar från WM-bommen

Dela på sociala medier!

ANDRA PROJEKT