Ut och fiska?

Sverige har en lång och vacker kustlinje med cirka 60 000 öar utspridda över ett antal utbredda och mycket särpräglade skärgårdar. Små tidvattenområden och många skyddade vikar ger idealiska förhållanden för marinor. Även om de flesta bryggorna i Sverige byggdes på 1960- och 1970-talen med pålar av behandlat trä med trädäck, är betongpontoner det populäraste valet när man bygger nya marinor eller rustar upp befintliga marinor eftersom de kräver mindre underhåll.

Den skyddade viken vid Fiskebäck, belägen i Göteborgs södra skärgård, har både en småbåtshamn med över 900 båtplatser och den största hamnen för fiskefartyg i Sverige. Fiskebäck är också allmänt erkänt som en utmärkt plats att vindsurfa. 2019, när småbåtshamnägarna ville ersätta två åldrade pålade träbryggor, anlitade de SF Pontona för att designa och tillverka nya betongpontoner. Med flexibiliteten hos pontoner, både när det gäller att konfigurera båtplatser och tillåta icke-motstående bommar, lyckades SF Marina optimera utrymmet i bassängen och lägga till ytterligare 50 båtplatser till en relativt låg kostnad.

PROJEKTINFO:
  • SF Pontona har designat och tillverkat betongpontonerna 

Dela på sociala medier!

ANDRA PROJEKT