Småbåtshamn i nya bostadsområdet Huvudstad Strand, Stockholm

När ett nytt bostadsområde anlades vid Huvudstad Strand inne i Stockholm ingick även en mindre småbåtshamn. För att kunna dämpa inkommande vågor i det utsatta läget valde man en vinkelbrygga. En annan utmaning var den högst begränsade tillåtna storleken på marinan. Vi löste allt med pontoner från SF1000-serien, parallellkopplade pontoner med bred utgångsväg. Bredvid hamnen lades en mindre badplattform, 6x6m, uppbyggd med mindre betongblock från vår SF31-serie. En kraftig ram håller samman blocken, sedan träbekläddes hela däcket.
PROJEKTINFO:
  • Parallellkopplade pontoner i SF1000-serien

Dela på sociala medier!

ANDRA PROJEKT