Till dig som driver eller är medlem i en båtklubb

6 tips inför byggandet av ny småbåtshamn

Driver du en båtklubb?

En majoritet av båtklubbarna i Sverige är ideella organisationer som förutom ett stort intresse för båtliv också ofta är engagerade i miljöskydd och hållbarhet. Många klubbar arbetar även för att bevara hav och sjöar och långsiktigt minska fritidsbåtarnas påverkan på miljön.

Precis som många andra båtklubbar erbjuder ni säkert era medlemmar möjligheter att dela kunskap, erfarenheter och resurser för att njuta av ett trevligt båtliv. En stor del av detta är att ha access till bryggor och klubbhus. Att ha en väl fungerande och långsiktigt hållbar småbåtshamn är en av de mest centrala delarna i att driva en båtklubb

Flytbrygga

6 tips till dig som är engagerad i en båtklubb och som planerar att bygga en ny småbåtshamn

Att bygga en ny småbåtshamn eller marina är en stor och inte minst viktig investering för en båtklubb. Här är sex tips på saker att tänka på när ni planerar att bygga en ny marina:

1. Rätt tillstånd: Innan ni börjar bygga er småbåtshamn / marina så måste ni ha de rätta tillstånden från er kommun och från andra relevanta myndigheter ex länsstyrelsen. Allt arbete man gör i vatten kräver tillstånd, för att lägga bygga nya bryggor är en förändring på miljön.

2. Planering: En välplanerad design kan göra en småbåtshamn mer funktionell, användarvänlig och säker. Faktorer som är viktiga att tänka igenom extra noga är vågskydd, bredd på pontonerna, antalet båtplatser, tillgänglighetsanpassning, el- och vattenförsörjning, brandskydd, säkerhetsutrustning, parkering, trivsel och layouten på hamnen, något man också skall ha med i planeringen är att i framtiden så kan det komma att behövas ladd stationer för el-båtar.

3. Materialval: Marina byggdelar utsätts ofta för hårda förhållanden som till exempel saltvatten, sol och vind. Därför är det viktigt att välja lämpliga material som är hållbara och lätta att underhålla. Vi förespråkar såklart pontoner, vågbrytare och helbetongpontoner som har en mycket lång livslängd, är stabila och är bra på att stå emot naturens krafter. Några andra exempel på material som kan vara lämpliga för marina konstruktioner är: korrosionsbeständigt stål, aluminium, tryckt trä som behandlats mot röta samt fiberförstärkt betong.

4. Miljöpåverkan: En marina kan ha en påverkan på miljön och ekosystemet. Man bör därför ta extra hänsyn till saker som vattenkvalitet, avfallshantering, buller och ljusföroreningar. Det är också viktigt att se till att konstruktionen inte stör det lokala djurlivet.

5. Budget: Att bygga en ny småbåtshamn är en stor investering. Det är därför viktigt att ha en realistisk syn på kostnader och planera sin budget efter det. Om finansiering inte är klar så är det ett bra tips att titta på möjligheter att få hjälp med finansiering genom statliga och kommunala bidrag eller genom att söka samarbetspartners eller sponsorer.

6. Säkerhet: En marina ska vara säker för både medlemmar och besökare. Det är viktigt att ha tillse att rätt utrustning så som räddningsstegar, brandsläckare och livbojar tillgängliga på i hamnen. För att minska risken för inbrott och stöld samt att förebygga olyckor så är det bra att planera in tillräcklig med belysning samt ta med behovet av säkerhetsövervakning i planeringsarbete.

Vad kostar det att bygga en ny marina?

En bygga och planera en ny marina är ett komplext projekt och det är svårt att ge en indikation på vad det kostar utan att veta förutsättningarna för just ert projekt. Kontakta oss på SF Pontona så hjälper vi dig att planera och räkna fram ett pris.

Båtklubb från ovan

SF Pontona

SF Pontona har byggt flytande betongkonstruktioner, betongbryggor och småbåtshamnar sen 1918. Här på vår website kan du läsa mer om olika typer av bryggor.

I vår webshop bryggdelar.se kan du beställa en brygga eller köpa tillbehör till din redan befintliga brygga.

Småbåtshamnar

Bryggdelar logotyp

Saknar du något till din brygga?
Du känner väl till bryggdelar.se? Där hittar du alla produkter till din brygga