Bild: 2017-09/image042.jpg
Tillbaka

Förankring

Det finns många sätt att designa en pontonförankring. Det som styr är våg och vindlaster vattendjup, hög och lågvatten, bottenbeskaffenhet och båtstorlekar. Utifrån dessa egenskaper bestäms ankarvikter, typ av förankring och inkopplingsmetod.

Varje plats och pontonkonfiguration kräver sin unika lösning. SF Pontona jobbar med alla metoder, allt från kätting, tamp och kätting, Seaflex till förankringspålar och väljer utifrån varje specifikt läge den förankring som är bäst lämpad.

En jämn inspänning är en förutsättning för god lastfördelning, vilket våra montörer är bra på.