Skillnaden på en träbrygga eller betongbrygga

En betongbrygga är uppbyggd med betong, armering och cellplast och är osänkbar. En träbrygga är antingen en trä/betongbrygga med
betongflytkroppar och ett trädäck som håller samman allt. Som rena träkonstruktioner finns det olika pålade träkonstruktioner eller stenkistor.

skillnaden på flybrygga av betong och trä