Tillbaka

Septiklösningar

I samarbete med ett antal olika leverantörer levererar vi olika lösningar. Det är även möjligt att konstruera anläggningen där vi inte har någon maskin eller elektronik utrustning alls ute på pontonen. Med de olika lösningar som vi kan leverera finns möjligheten att ansluta till tank eller direkt till kommunalt VA-nät.