SF500 - här även som rekreationsområde eller promenadstråk.
SF500 - här även som rekreationsområde eller promenadstråk.
SF500 - på väg till Nynäshamn. Notera vingarna.
SF500 - på väg till Nynäshamn. Notera vingarna.
I Nynäshamn skyddar SF500 hela hamnen från nordliga vindar.
I Nynäshamn skyddar SF500 hela hamnen från nordliga vindar.
SF 500 - trygghet och komfort.
SF 500 - trygghet och komfort.
SF500 - trygg, säker och enkel förtöjning.
SF500 - trygg, säker och enkel förtöjning.
SF500 - rakt och snyggt. Vinklar där de behövs.
SF500 - rakt och snyggt. Vinklar där de behövs.
SF500 - en stabil installation.
SF500 - en stabil installation.
2017-09/img-1206
2017-09/img-1206
Gedigen specialanpassad landgång. Notera rostfria pollare.
Gedigen specialanpassad landgång. Notera rostfria pollare.
SF500 - här även som rekreationsområde eller promenadstråk.
SF500 - på väg till Nynäshamn. Notera vingarna.
I Nynäshamn skyddar SF500 hela hamnen från nordliga vindar.
SF 500 - trygghet och komfort.
SF500 - trygg, säker och enkel förtöjning.
SF500 - rakt och snyggt. Vinklar där de behövs.
SF500 - en stabil installation.
2017-09/img-1206
Gedigen specialanpassad landgång. Notera rostfria pollare.
Tillbaka

SF500, 5 m bred

SF500-serien är en 5 meter bred urstark vågbrytare. SF500-serien är vår näst senaste produkt och den har utvecklats under de senaste 15 åren. Den främsta marknaden för vår SF500 serie är amerikanska ostkusten där våra installationen regelbundet utsätts för de svåra orkaner som plågar kusten under höstsäsongen. Att vår SF500 serie överlever detta beror på vårt unika system för att ta upp och fördela laster när lasterna ökar lavinartat under hårda stormar. Enkelt uttryckt kan man säga att ju större krafter en vågbrytare i SF500-serien utsätts för, desto mer får gummicylindrarna i våra kopplingar jobba, inte vajrarna, dvs betongen runt kopplingarna utsätts huvudsakligen för tryckkrafter, inte dragkrafter. Detta gör oss unika och vår SF500-serie världsledande som flytande vågbrytare.

En vågbrytare är ett skydd för en hamn. Den kan komma att utsättas för extrema krafter när någon storm som Gudrun eller Per bestämmer sig för att syna en installation. SF500 är en 5 meter bred vågbrytande helbetongprodukt. Ofta finner man SF500 som en yttre pir för skydd för olika hamnanläggningar.

Under de åren som vi arbetat med vår SF500 serie, av vilka vi idag har några tiotal utlagda runt om i världen, så har vi skräddarsytt lösningar till de mest skiftande behov. Vi kan idag gjuta vilka vinklar som helst, vi kan utrusta pontonerna med snart sagt vilken utrustning som helst och detta kan vi göra för att vi använder i princip samma tekniska grundlösningar som är mycket väl utprovade.

Hela vårt koncept för flytande vågbrytare bygger på följande tre hörnstenar;

1. Stark armering runt förankringsbyglarna. Våra förankringsbyglar är armerade på ett sådant vis att hela vågbrytaren kan lyftas i en enda bygel.

2. Vårt kopplingssystem som består av kopplingsbunnar med kraftiga stålplåtar, rostfria ursparningar, vajrar med insprängt rostskyddsfett samt kraftiga liggande gummicylindrar. Kopplingssystemet är dessutom så mångsidigt att vi kan använda oss av centrumkopplingar, för att eliminera torsionsbelastningar på längre pirer eller för att kunna bygga specifika vinkellösningar.

3. Vår uppankringsteknik som baseras på förankring med tung kätting och betongankare. Kättingen schacklas till pontonerna med en sk. “bridal ring” enligt skissen nedan. Det framgår av nedanstående skiss att när kraften i kättingarna ökar när kopplingen sätt under belastning så blir den totala kraften i “brida ringen” nedåt vilket tvingar “ihop” våra pontoner som då hålls isär av gummicylindern. Ju mer det blåser desto mer trycks pontonerna ihop.

Varje vågbrytare är unik och därför gjuts varje ponton först efter att kunden har godkänt ritningen, sk “shop drawing” vilket gör att du som kund kan få din ponton byggd precis till dina specifikationer.

SF400-serien är liksom alla våra vågbrytare dubbelarmerad med marknadens tjockaste täckskikt, vilket borgar för en stark ponton med mycket lång livslängd. Mängden armerad betong i en vågbrytare är enkel att jämföra med andra, det är bara att kontrollera vikten.

Ladda ned

pdf/1575643402_sf300-600