2017-09/1504251527_dscn0018-1
2017-09/1504251527_dscn0018-1
2017-09/1504251527_dscn0023-1
2017-09/1504251527_dscn0023-1
2017-09/1504251527_dscn0017-1
2017-09/1504251527_dscn0017-1
En vågbrytare som skydd för skärgårdshamnen. Stockholms skärgård.
En vågbrytare som skydd för skärgårdshamnen. Stockholms skärgård.
2017-09/1504251528_dscn0016-1
2017-09/1504251528_dscn0016-1
SF400 i Atlantens vatten. Här sätts korrosionsbeständigheten på prov. SF Pontona.
SF400 i Atlantens vatten. Här sätts korrosionsbeständigheten på prov. SF Pontona.
SF400 - skyddar hamnen i Mayflower, UK. Riktigt utsatt läge
SF400 - skyddar hamnen i Mayflower, UK. Riktigt utsatt läge
2017-09/1504251528_dscn0021-1
2017-09/1504251528_dscn0021-1
2017-09/sf400-3
2017-09/sf400-3
SF400 på väg. Notera vingarna som utgör turbulenskammaren.
SF400 på väg. Notera vingarna som utgör turbulenskammaren.
SF400 - utrusta pontonerna efter just dina behov. Vi har ett antal färdiga utprovade lösningar.
SF400 - utrusta pontonerna efter just dina behov. Vi har ett antal färdiga utprovade lösningar.
SF400 - tätare förtöjning på insidan och bojförtöjning på utsidan.
SF400 - tätare förtöjning på insidan och bojförtöjning på utsidan.
2017-09/sf400-iii-1200px
2017-09/sf400-iii-1200px
2017-09/1504251528_dscn0022-1
2017-09/1504251528_dscn0022-1
2017-09/1504251528_dscn0024-1
2017-09/1504251528_dscn0024-1
2017-09/dscn0025-1
2017-09/dscn0025-1
2017-09/1504251527_dscn0018-1
2017-09/1504251527_dscn0023-1
2017-09/1504251527_dscn0017-1
En vågbrytare som skydd för skärgårdshamnen. Stockholms skärgård.
2017-09/1504251528_dscn0016-1
SF400 i Atlantens vatten. Här sätts korrosionsbeständigheten på prov. SF Pontona.
SF400 - skyddar hamnen i Mayflower, UK. Riktigt utsatt läge
2017-09/1504251528_dscn0021-1
2017-09/sf400-3
SF400 på väg. Notera vingarna som utgör turbulenskammaren.
SF400 - utrusta pontonerna efter just dina behov. Vi har ett antal färdiga utprovade lösningar.
SF400 - tätare förtöjning på insidan och bojförtöjning på utsidan.
2017-09/sf400-iii-1200px
2017-09/1504251528_dscn0022-1
2017-09/1504251528_dscn0024-1
2017-09/dscn0025-1
Tillbaka

SF400, 4 m bred

SF400-serien är en mycket omsorgsfullt utprovad vågbrytare. Den ligger idag i alla världens hav. SF400-serien har utvecklats under 30 och har överlevt alla olika typer av stormar och orkaner som den utsatts för. Detta beror på vårt unika system för att ta upp och fördela laster när lasterna ökar lavinartat under hårda stormar. Enkelt uttryckt kan man säga att ju större krafter en vågbrytare i SF400-serien utsätts för desto mer får gummikudden i våra kopplingar jobba, inte vajrarna. Detta gör oss unika och vår SF400-serie världsledande som flytande vågbrytare.

En vågbrytare är ett skydd för en hamn. Den kan komma att utsättas för extrema krafter när någon storm som Gudrun eller Per bestämmer sig för att syna en installation. SF400 är en 4 meter bred vågbrytande helbetongprodukt. Ofta finner man SF400 som en yttre pir för skydd för olika hamnanläggningar.

Under de åren som vi arbetat med vår SF400 serie, av vilka vi idag har något hundratal utlagda runt om i världen, så har vi skräddarsytt lösningar till de mest skiftande behov. Vi kan idag gjuta vilka vinklar som helst, vi kan utrusta pontonerna med snart sagt vilken utrustning som helst och detta kan vi göra för att vi använder i princip samma tekniska grundlösningar som är mycket väl utprovade. Hela vårt koncept för flytande vågbrytare bygger på följande tre hörnstenar;

1. Stark armering runt förankringsbyglarna. Våra förankringsbyglar är armerade på ett sådant vis att hela vågbrytaren kan lyftas i en enda bygel.

2. Vårt kopplingssystem som består av kopplingsbunnar med kraftiga stålplåtar, rostfria ursparningar, vajrar med insprängt rostskyddsfett samt kraftiga liggande gummicylindrar. Kopplingssystemet är dessutom så mångsidigt att vi kan använda oss av centrumkopplingar, för att eliminera torsionsbelastningar på längre pirer eller för att kunna bygga specifika vinkellösningar.

3. Vår uppankringsteknik som baseras på förankring med tung kätting och betongankare. Kättingen schacklas till pontonerna med en sk. “bridal ring” enligt skissen nedan. Det framgår av nedanstående skiss att när kraften i kättingarna ökar när kopplingen sätt under belastning så blir den totala kraften i “brida ringen” nedåt vilket tvingar “ihop” våra pontoner som då hålls isär av gummicylindern. Ju mer det blåser desto mer trycks pontonerna ihop.

Ladda ned

pdf/1575643402_sf300-600