SF1800 - notera de grova förankringsbyglarna och de stålskodda ursparningarna för kopplingarna.
SF1800 - notera de grova förankringsbyglarna och de stålskodda ursparningarna för kopplingarna.
SF1800 - Tunga, breda pontoner med ett fribord på ca 1 meter obelastat.
SF1800 - Tunga, breda pontoner med ett fribord på ca 1 meter obelastat.
SF1800 - pontonen att välja när lasten är så hög att man kan dra full nytta av det obelastade fribordet.
SF1800 - pontonen att välja när lasten är så hög att man kan dra full nytta av det obelastade fribordet.
SF1800 - notera de grova förankringsbyglarna och de stålskodda ursparningarna för kopplingarna.
SF1800 - Tunga, breda pontoner med ett fribord på ca 1 meter obelastat.
SF1800 - pontonen att välja när lasten är så hög att man kan dra full nytta av det obelastade fribordet.
Tillbaka

SF1800, 100 cm fribord

SF1800 serien är en ponton med en konstruktionshöjd på 180 cm och ett obelastat fribbord på ca en meter. De finns i bredder från 4 meter upp till 8 meter och i längder på upp till 30 meter.

SF1800 serien används huvudsakligen för riktigt tunga kajer, pirar för kommersiella fartyg men även som fundament för flytande hus.

Då SF1800 serien är en såpass special specialiserad produkt står vi till förfogande för att diskutera ditt projekt i mer detalj.

Ladda ned

sf1800