Tillbaka

SF1040

Helbetongponton SF1040

Vår typ 1040 är en riktigt mångfacetterad ponton. Den kan dels utgöra huvudbrygga i stora anläggningar där man kan välja att ha ett flertal utstickare av smalare modell (1030 eller 1024) dels kan den vara en läggare for av vågbrytare av kortare vågor på grunt vatten.

Ladda ned

pdf/sf1000