Bild: 2017-09/070-1024x768.jpg
Bild: 2017-09/069-1024x768.jpg
Bild: 2017-09/0711-1024x768.jpg
Tillbaka

Kopplingar

Kopplingarna skall hålla ihop pontonerna även under största tänkbara belastning. Kopplingarna samverkar med förankringen och skall tillåta önskad rörelse.

Våra egenutvecklade kopplingar dimensioneras för att möta just de krafter som ett specifikt läge kräver. Vi har under årens lopp utvecklat en lång rad av olika kopplingar för rak-, vinkel-, centrum-, T-, L-, och parallell koppling av pontoner.

Då vi jobbar med ett system som skall tåla kolossala påfrestningar och korrosion i varma salta vatten är våra kopplingsvajrar specialinfettade och sedan plastinklädda.

För dig som kund innebär detta en ökad livslängd vilket minskar underhållsbehovet på din anläggning.

Varje koppling har 1 – 6 utbytbara individuella vajrar.

Horisonellt liggande gummicylindrar tar upp stötar och fungerar som gångjärnsleder.