Stavsnäs, tung pontoner

Sommaren 2017 installerades två stycken tunga helbetongpontoner i Stavsnäs i Stockholms yttre skärgård. Pontonerna kommer från SF1500-serien, varje ponton är 20x5 meter, 5,25 totalbredd, vikten är över 70-ton per styck. SF1500 har ett fribord på över 0,75 m. 

Det är mycket djupt på platsen samt läget är även mycket utsatt för vindrelaterad sjö och svall från passerande fartyg, vi fick då använda extra tunga betongankare av plogmodell med extra släpankare efter tillsammans med kraftig kätting.

2017-12/dsc09240
2017-12/dsc09231
2017-12/dji-0076