Hornsberg, SF1030 med specialpontoner

JM beställde 2012 3 st specialpontoner till Hornsbergsstrand Park i Stockholm. Kraven var mycket högt ställda på dessa rekreationspontoner, tillgänglighet för alla var ett av dessa.

I grunden ligger pontoner från vår SF1000-serie, 3 meter breda och 20 meter långa, pontonerna avslutas längst ut med specialtillverkade halvmåne formade pontoner som bultas samman mot huvudpontonerna med RF-dragstänger.

Vi använde norsk kungsgran till trädäckningen, på varje ponton finns 2 st soffor samt en grillplats. På grillplatsen finns en corténplåt för att skydda virket. Landgången är 12 meter lång för att inte lutningen ska bli för stor vid hög/lågvatten.

2017-12/p1030602
2017-12/img-1242
2017-12/p1030659