Svitzer, tunga pontoner

Svitzer bogseringsbolag behövde en ny kaj vid Lahälla straxt norr om Lysekil till sina bogserbåtar.

Svitzer hade höga krav på vad kajen skulle klara.

Den skulle vara 10m bred och 46m lång och ha ett fribord på 1,5m, den skulle vara körbar med lastbilar på upp till 26 ton samt ha ingjutna tankar för svartvatten.

Till det så skall det vara minst 7m segelfritt djupt längs sidorna.

Valet av leverantör blev SF Pontona som det ända företag som kunde leva upp till kraven.

Som en följd av detta så håller vi just nu på att tillverka en 10m bred och 100m lång flytande industrikaj till Donsö där det skall kunna anlöpa fiskebåtar på upp till 112m. Denna installation skall vara klar under våren 2018.

2017-12/dsc-0025
2017-12/invigning-2016-05-18-33-
2017-12/slutbesiktning-27-