Hur stor flytbrygga får man ha?

Hur stor flytbrygga man får ha bestäms av det bygglov som man ansökt om. Om man bortser från bygglovet, som man måste ha, så dämpar en större och bredare flytbrygga inkommande vågor på ett bättre sätt.

Du måste alltid kontakta kommunen du bor i för att stämma av vad som gäller angående bygglov för din brygga, för just ditt läge.

hur stor flybrygga