Betongpontoner

Att välja betongponton

En pontons vågdämpande egenskaper bestäms av dess bredd, vikt, djup och förankring. Alla betongpontoner är vågdämpande och man kan förenklat säga att en ponton dämpar vågor med en våglängd motsvarande pontonens bredd. Vår terminologi bygger på att de två första siffrorna i typnamnet anger betonghöjden i dm och de två sista siffrorna anger bredden i dm.

För stora våglängder, eller stora djup förbättras vågdämpningen om pontonen utrustas med turbulenskammare (vingar). Våra pontoner som är utrustade med ”vingar” anges i typnamnet av betongbredden i cm, dvs en SF400 har en betongbredd på 4 meter.

Fribordet bestäms av pontonens egenvikt kontra den volym vatten som den tränger undan för att flyta. Tunga pontoner flyter för en given geometri med ett lägre fribord.

Pontoner utan vingar

Modell Bredd inkl träfender Fribordshöjd ca Längd
SF1024 2,65 m 0,5 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1030 3,25 m 0,5 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1040 4,25 m 0,5 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1050 5,25 m 0,5 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1060 6,25 m 0,5 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1080 8,25 m 0,5 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1230 3,25 m 0,65 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1240 4,25 m 0,65 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1250 5,25 m 0,65 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1540 4,25 m 0,8 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1550 5,25 m 0,75 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1560 6,25 m 0,75 m 10, 12, 15, 20, 25 m
SF1840 4,25 m 1 m 10, 12, 15, 20, 25, 30 m
SF1850 5,25 m 1 m 10, 12, 15, 20, 25, 30 m
SF1860 6,25 m 1 m 10, 12, 15, 20, 25, 30 m

Pontoner med vingar (turbulenskammare)

Modell Bredd inkl träfender Fribordshöjd ca Längd
SF300 3,25 m 0,55 m 10, 12, 15, 20 m
SF400 4,25 m 0,55 m 10, 12, 15, 20 m
SF500 5,25 m 0,55 m 10, 12, 15, 20 m
SF1024 - Det underhållsfria valet för båtklubben där läget inte är all för utsatt.
SF1024 - Det underhållsfria valet för båtklubben där läget inte är all för utsatt.
SF1024 - Det underhållsfria valet för båtklubben där läget inte är all för utsatt.
SF1024 - Det underhållsfria valet för båtklubben där läget inte är all för utsatt.
SF1040 - komfortbrygga & alternativt en effektiv vågdämpare mot svall och kort vindgenererad sjö.
SF1040 - komfortbrygga & alternativt en effektiv vågdämpare mot svall och kort vindgenererad sjö.
SF1030 - Vår mest sålda ponton. För både gästhamn och båtklubb.
SF1030 - Vår mest sålda ponton. För både gästhamn och båtklubb.
SF1024 Det underhållsfria valet för båtklubben där läget inte är all för utsatt.
SF1024 Det underhållsfria valet för båtklubben där läget inte är all för utsatt.
2017-09/p1020051-1200px
2017-09/p1020051-1200px
SF1030 - Vår mest sålda ponton. För både gästhamn och båtklubb.
SF1030 - Vår mest sålda ponton. För både gästhamn och båtklubb.
SF1030 - Vår mest sålda ponton. För både gästhamn och båtklubb.
SF1030 - Vår mest sålda ponton. För både gästhamn och båtklubb.